Tag Archives: praca w grupie

Standardy nauczania przedsiębiorczości w szkołach wyższych

     Od pewnego czasu w ramach Zespołu ds Innowacji i Designu DRPIN prowadzimy dyskusje do której i Was zapraszam. Dyskutujemy o standardach nauczania przedsiębiorczości w szkołach wyższych z punktu wiedzenia właściciela mikro – firmy zatrudniającej do 10 osób.
     W miarę opracowywania, będą pojawiały się na blogu zagadnienia, które do tej pory poruszaliśmy. Oto one w kolejności przypadkowej:
 • co jest celem zakładania działalności gospodarczej
 • skąd się bierze motywacja
 • o metodach podejmowania decyzji
 • uczenia przez doświadczenie
 • dostrzeganie szansy biznesowe
 • umiejętność porozumiewania się  z otoczeniem
 • umiejętność pracy w grupie
 • delegowanie zadań czy współpraca
 • pogodzenia systematyczności w działaniu z kreatywnością
 • asertywność a próżność w biznesie
 • zarządzenie czasem czy strumieniem informacji
 • strach przed pracą w grupie
 • przedsiębiorczość jest emanacją osobowości właściciela
 • sprzeczność pogodzenia czekiwań klienta, pracownika i właściciela
 • praktykach dla pracowników i braku praktyki dla przedsiębiorców