Tag Archives: Innowacje

Przedsiębiorczość nie jedno ma imię ?

Od pewnego czasu, wśród osób uczestniczących w pracach Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki toczy się dyskusja o Przedsiębiorczości.

Dyskusja jest ożywiona. Okazuje się, że prawdopodobnie mówimy o różnych pojęciach. Pojawia się zatem konieczność zdefiniowania tego, o czym mówimy w taki sposób, aby w przyszłości rozumieć to samo używając tych samych pojęć. Szczególnie, że dyskusja toczy się o tym, czego uczelnie powinny nauczać w ramach Przedsiębiorczości Akademickiej oraz o tym, co Student powinien wiedzieć a co umieć po zakończeniu nauki tego przedmiotu.

Na początek odwołajmy się do Wikipedii:

Przedsiębiorczość – cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców.
W teorii ekonomii przedsiębiorczość definiowana jest jako swoista forma pracy lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji. Główne cechy przedsiębiorców to m.in. umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka.

O przedsiębiorczości można mówić w dwóch wymiarach:

1. proces: (akt tworzenia i budowanie czegoś nowego, nowego przedsiębiorstwa). Przedsiębiorczość to zorganizowany proces działań ukierunkowany w danych warunkach na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści na rynku. W procesie budowania podkreśla się:

 • kreatywność i innowacja
 • umiejętność wykorzystania pomysłów, okazji
 • ryzyko (niepewność)

2. zespół cech: opisujących szczególny sposób postępowania człowieka. Przedsiębiorczość wyróżnia się:

 • dynamizmem, aktywnością
 • skłonnością do podejmowania ryzyka
 • umiejętnością przystosowywania się do zmieniających się warunków
 • postrzeganiem szans i ich wykorzystywaniem
 • innowacyjnością i motoryką

Cechy charakterystyczne przedsiębiorczości to przede wszystkim:

 • ekspansywność – chęć dorównania najlepszym i najsilniejszym, stawianie sobie ambitnych celów by osiągnąć większe korzyści;
 • innowacyjność – wprowadzanie i ciągłe poszukiwanie twórczych ulepszeń.

Na przestrzeni lat, teorie przedsiębiorczości ulegały zmianie. Tak naprawdę każdy uczony miał inną, swoją własną teorię.

 • Kinght (1921) – za przedsiębiorczość uważa korzyść z obcowania/znoszenia niepewności i ryzyka
 • Schumpeter (1934) – przeprowadzanie nowych kombinacji w organizacji firmy (nowe produkty, nowy serwis, nowe źródła surowców, nowe metody produkcji, nowe rynki, nowe struktury organizacji)
 • Hostelitz (1952) – koordynacja produktywnych źródeł…wprowadzenie innowacji oraz zaświadczenie kapitału
 • Cole (1959) – celowe działanie mające na celu rozpoczęcie oraz rozwój biznesu ściśle zorientowanego na osiąganie zysków
 • McClelland (1961) – umiarkowane podejmowanie ryzyka
 • Casson (1961) – zdolności do podejmowanie decyzji i ocen dotyczących koordynacji rzadkich zasobów
 • Gartnet (1985) – umiejętność tworzenia nowych organizacji
 • Stevenson, Roberts i Grousbeck (1989) – poszukiwanie nowych możliwości bez względu na aktualnie zarządzane zasoby
 • Kamil Janus (1992) – poszukiwanie nowoczesnych doznań za pośrednictwem książek filozoficzno – kulturowych. Również gry i zabawy polegające na biegłym rachunku matematyczno-fizycznym.
 • Hart, Stevenson, Dail (1995) – poszukiwanie nowych możliwości bez względu na aktualnie zarządzane zasoby, jednakże ograniczone przez wcześniejsze decyzje właścicieli.

Tyle Wikipedia. Jak widać, jest to dość mocno rozbudowana informacja.

Kolejna propozycja należy do Marka Domagały – członka Zespołu ds Przedsiębiorczości Akademickiej

Przedsiębiorczość jego zdaniem to :

„Umiejętność opracowania pomysłu, który może zaspokoić istniejące lub wykreowane potrzeby rynkowe oraz komercjalizacja tego pomysłu, tj. zbudowanie na nim biznesu.”
„Zespół cech ludzkich, takich jak aktywność, pomysłowość, samoorganizacja, umiejętność pracy w zespole i jego kierowania, skłonność do ryzyka i umiejętność przystosowania do zachodzących zmian w celu zwiększenia efektywności działania.” lub krótko „Zespół cech ludzkich pozwalających zwiększyć efektywność działania.”

A ty jak zdefiniujesz – przedsiębiorczość ?

autorzy: Marek Domagała & Cezary Rutka

Uczelnia SA

Innowacje – to najlepszy sposób, aby pobudzić gospodarkę w Polsce (por. artykuł Marka Worona). Czy przy wydatkach na naukę z budżetu państwa równym 0,34% PKB można sprawić, aby w naszym kraju innowacje się tworzyło, a nie odtwarzało?

Pomocne może się okazać wprowadzenie sprawnego zarządzania i biznesowego spojrzenia do zespołów badawczych przy uczelniach.
Niestety, stereotyp naukowca zamkniętego w sobie, sporadycznie odwiedzającego uczelnię, który musi pracować na boku, aby czuć się docenionym finansowo niesie z sobą wiele prawdy.
W zespołach badawczych często brakuje poczucia partnerstwa, wzajemnego motywowania i wspólnego przekraczania granic. Powszechnie uważa się, że jest to spowodowane niską płacą dla pracowników naukowych.  Co by było gdyby usprawnić przepływ wiedzy pomiędzy zespołami, zamiast powielać wciąż te same pomiary, a uzyskany czas poświęcić na badania dla biznesu, aby uzyskać fundusze na te, które pchają naukę naprzód?
Prof. Nowak – Project manager
Zarządzanie projektem, motywowanie zespołu, czy szacowanie ryzyka to tematy wałkowane na każdych studiach biznesowych od pierwszego roku. Naukowcy takiego wykształcenia nie otrzymują, a powinni. Usprawnienie procesu badawczego oznacza skrócenie czasu trwania projektu, a w rezultacie mniejsze koszty. Marek Woron podkreśla wśród barier dla innowacji w Polsce niskie pokłady ufności Polaków, co nie sprzyja pracy w grupie. W krajach zachodnich tworzy się interdyscyplinarne zespoły, które przed rozpoczęciem długoletnich badań identyfikują końcowy produkt, jego znaczenie, funkcje i cechy, którymi będzie się wyróżniał na rynku. W Polsce, w takim zespole mogłaby trwać niekończąca się dyskusja, który punkt widzenia jest najistotniejszy. W rezultacie cel badania umknąłby członkom zespołu.
Naukowiec często ma problem z marketingiem wokół wyników swoich badań, a w dzisiejszych czasach dotarcie do odbiorców (np. biznesu, który miałby kupić dane rozwiązanie), czy dobry design to duża część sukcesu. Toporna obudowa, czy nieciekawa czcionka może zaprzepaścić pierwsze wrażenie, w trakcie którego konsument, czy inwestor decyduje czy wybrać produkt krajowy, czy ten ze Skandynawii, USA, czy Japonii. Świadomość mechanizmów rynkowych jest bardzo ważna. Projekt badawczy początkowo finansowany przez uczelnie, może w trakcie uzyskać dotacje z biznesu, które to przyspieszą zakończenie prac.
Biznes powoli dostrzega konieczność opierania się na badaniach, jeśli chce zyskać przewagę konkurencyjną. Dlaczego więc uczelnie nie przyjmą standardów pracy porównywalnych do tych w korporacjach?

Zespół ds. Innowacji

Autor: Piotr A. Wrzecioniarz

Przewodniczącym zespołu jest Cezary Rutka

Zespół zajmuje się przede wszystkim krzewieniem przedsiębiorczości, jako fundamentu dla innowacji.  Grupa ma na celu także definiowanie barier współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a naukowcami, poszukiwanie dróg realizacji pomysłów innowacyjnych i prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców podnoszących wiedzę o komercjalizacji badań. Dodatkowym zajęciem zespołu jest doradztwo grupowe i indywidualne, moderowanie spotkań zespołów innowacyjnych i ułatwianie komunikacji i wymiany doświadczeń.