Tag Archives: badania

Uczelnia SA

Innowacje – to najlepszy sposób, aby pobudzić gospodarkę w Polsce (por. artykuł Marka Worona). Czy przy wydatkach na naukę z budżetu państwa równym 0,34% PKB można sprawić, aby w naszym kraju innowacje się tworzyło, a nie odtwarzało?

Pomocne może się okazać wprowadzenie sprawnego zarządzania i biznesowego spojrzenia do zespołów badawczych przy uczelniach.
Niestety, stereotyp naukowca zamkniętego w sobie, sporadycznie odwiedzającego uczelnię, który musi pracować na boku, aby czuć się docenionym finansowo niesie z sobą wiele prawdy.
W zespołach badawczych często brakuje poczucia partnerstwa, wzajemnego motywowania i wspólnego przekraczania granic. Powszechnie uważa się, że jest to spowodowane niską płacą dla pracowników naukowych.  Co by było gdyby usprawnić przepływ wiedzy pomiędzy zespołami, zamiast powielać wciąż te same pomiary, a uzyskany czas poświęcić na badania dla biznesu, aby uzyskać fundusze na te, które pchają naukę naprzód?
Prof. Nowak – Project manager
Zarządzanie projektem, motywowanie zespołu, czy szacowanie ryzyka to tematy wałkowane na każdych studiach biznesowych od pierwszego roku. Naukowcy takiego wykształcenia nie otrzymują, a powinni. Usprawnienie procesu badawczego oznacza skrócenie czasu trwania projektu, a w rezultacie mniejsze koszty. Marek Woron podkreśla wśród barier dla innowacji w Polsce niskie pokłady ufności Polaków, co nie sprzyja pracy w grupie. W krajach zachodnich tworzy się interdyscyplinarne zespoły, które przed rozpoczęciem długoletnich badań identyfikują końcowy produkt, jego znaczenie, funkcje i cechy, którymi będzie się wyróżniał na rynku. W Polsce, w takim zespole mogłaby trwać niekończąca się dyskusja, który punkt widzenia jest najistotniejszy. W rezultacie cel badania umknąłby członkom zespołu.
Naukowiec często ma problem z marketingiem wokół wyników swoich badań, a w dzisiejszych czasach dotarcie do odbiorców (np. biznesu, który miałby kupić dane rozwiązanie), czy dobry design to duża część sukcesu. Toporna obudowa, czy nieciekawa czcionka może zaprzepaścić pierwsze wrażenie, w trakcie którego konsument, czy inwestor decyduje czy wybrać produkt krajowy, czy ten ze Skandynawii, USA, czy Japonii. Świadomość mechanizmów rynkowych jest bardzo ważna. Projekt badawczy początkowo finansowany przez uczelnie, może w trakcie uzyskać dotacje z biznesu, które to przyspieszą zakończenie prac.
Biznes powoli dostrzega konieczność opierania się na badaniach, jeśli chce zyskać przewagę konkurencyjną. Dlaczego więc uczelnie nie przyjmą standardów pracy porównywalnych do tych w korporacjach?