Sygnatariusze

 • Akademia Medyczna, Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak
 • Akademia Sztuk Pięknych, Rektor prof. Jacek Szewczyk
 • Politechnika Wrocławska, Rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, Rektor poprzedniej kadencji prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty
 • Uniwersytet Ekonomiczny, Rektor prof. dr hab. Bogusław Fiedor
 • Uniwersytet Przyrodniczy, Rektor prof. dr hab. Roman Kołacz, Rektor poprzedniej kadencji prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz
 • Uniwersytet Wrocławski, Rektor prof. dr hab. Marek Bojarski, Rektor poprzedniej kadencji prof. dr hab. Leszek Pacholski
 • Akademia Wychowania Fizycznego, Rektor prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa, Rektor prof. dr hab. Robert Kwaśnica
 • Wyższa Szkoła Bankowa, Rektor prof. dr hab. Stefan Forlicz


Aktualni  Sygnatariusze -organizacje gospodarcze:

 • Business Centre Club Loża Dolnośląska, kanclerz Marek Woron
 • Dolnośląska Izba Gospodarcza, prezes dr inż. Zbigniew Sebastian
 • Federacja Pracodawców Polski Zachodniej, przewodniczący Rady Wykonawczej, Janusz Prus, wiceprzewodniczący prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak
 • Federacja Przedsiębiorców Powiatu Wrocławskiego, prezes Sławomir Hryniewicz
 • Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, prezes zarządu   dr hab. inż. Czesław Szczegielniak
 • Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, prezes Edward Szywała
 • Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa, prezydent Mariusz Hoszowski, były prezydent Ryszard Sobański
 • Sudecki Związek Pracodawców, prezes Janusz Seńczuk
 • Zachodnia Izba Gospodarcza, prezes Grzegorz Dzik, wiceprezes Janusz Rybak
 • Związek Pracodawców Dolnego Śląska, przewodniczący dr Andrzej Kalisz.