Category Archives: Przedsiębiorczość

Niezależność, władza, pieniądze ?

Na ostatnim spotkaniu, w dyskusji o przedsiębiorczosci pojawiło się pytanie – co jest celem zakładania działalności gospodarczej studentów polskich – okazało się, że potrzeba bycia niezależnym. To odróżnia nas od studentów szkockich którzy deklarują najczęściej, że zakładają firmę, aby po jej rozwinięciu dobrze ją sprzedać.

W naszej kulturze i religii  mówienie wprost o pieniądzach nie jest dobrze postrzegane bo przecież “pieniądze szczęścia nie dają” dlatego łatwiej nam zaakceptować określenie powodu do prowadzenia działalności gospodarczej jako potrzebę bycia niezależnym. Jednocześnie w domyśle większość z nas zdaje sobie sprawę, że ilość posiadanych pieniędzy jest miarą niezależności.

Przykłady szkockich studentów wychowanych w innej kulturze i religii pokazują że powodem zakładania firmy jest jej sprzedaż inwestorowi branżowemu  i uzyskanie pieniędzy na realizację kolejnych planów. Czasem uruchomienie następnej firmy.

Niezależność można tu rozumiec jako prawo do samodzielnego decydowania o swym bycie, o swych działaniach. Warto zauwazyć, że słowo niezależność  często pojawia się w towarzystwie słowa władza. Może zatem niezależność jest też zamiennikiem słowa władza do której jedni dążą a inni uciekają.

Czy zatem można postawic tezę, że pragnienie posiadania władzy lub strach przed jej podleganiu jest tym co stanowi powód do rozpoczynania działalności gospodarczej?