Category Archives: DRPiN

Klaster NUTRIBIOMED w BCC o jajach i nie tylko

Profesor Tadeusz Trziszka, Przewodniczący Rady Klastra NUTRIBIOMED, wybrany niedawno na prorektora ds nauki i innowacji w Uniwersytecie Przyrodniczym w zaledwie pięć lat doprowadził do tego, że za środki unijne powstała nowoczesna instalacja doświadczalna we Wrocławskim Parku Technologicznym wyciskająca z jaj to, czego inni w skali świata nie zdołali do tej pory wycisnąć.

Dzięki inicjatywie Klastra wyprodukowano specjalną paszę do karmienia kur na fermie drobiu firmy  „TRONINA” Przedsiębiorstwo Hodowlano-Wdrożeniowe – Przemysław Tronina, gdzie Ojciec naukowiec wraz z synem niedługo broniącym doktorat, praktycznie wprowadzają wiedzę zdobytą na uczelni do swojego przedsiębiorstwa, spełniając tym samym klasyczną definicje firmy spinowej.  Jaja powstające w tej hodowli zawierają to, czego nie mają inne jaja i “to coś” można wycisnąć na instalacji doświadczlnej profesora Trziszki, aby następnie firma ANIMAK-KOPCZA s.c. J.E. Kopcza,  mogła  wyprodukować eksluzywne produkty na dojrzały rynek zagraniczny, poprawiając tym samym bilans wymiany zagranicznej.

Na tym spotkaniu do klastra aplikowała firma Pure Biologics, założona przez dr Filipa Jelenia,  zajmująca się biologią molekularną, a przyjęta została  Fundacja AlgaeLabs, produkująca metabolity wtórne z alg, w tym astaksantynę, najskuteczniejszy przeciwutleniacz opóźniający proces starzenia się człowieka, który można spożywać np w czerwonym winie.

Grzegorz Grablewski i Łukasz Janowski, eksperci z Działu Doradztwa Podatkowego Ernst & Young Sp. z o.o., autorzy tekstów w RP, w dziale Podatek dochodowy PIT i CIT, zaprezentowali stosunkowo łatwe do osiągnięcia dodatkowe zmniejszenie podstawy opodatkowania o 50% wartości wdrożenia know how lub innych WNMiP, jeśli są one innowacyjne w skali światowej nie dłużej niż 5 lat. To ciekawostka dla firm innowacyjnych.

W trakcie dyskusji – Diagnoza aktualnych procesów transferu wiedzy na Dolnym Śląsku,. moderowanej przez Kanclerza Marka Worona, była mowa o sieciach i metasieciach. Profesor Fiedor z Uniwersytetu Ekonomicznego postawił pytanie, czy jesteśmy gotowi na metasieci, jeśli nie mamy zdiagnozowanej wiedzy o istniejących projektach sieciowych działających na Dolnym Śląsku. Okazało się, że firma ARI realizuje właśnie badanie, którego efektem ma być taka diagnoza, jednak spotyka się z brakiem współpracy. Ten brak współpracy przeniósł dyskusję na zaufanie, które wg badań europejskich w Polsce wynosi ok. 23% – jesteśmy ostatni w rankingu. Na przeciwnym biegunie znajdują się kraje skandynawskie, gdzie zaufanie oscyluje w okolicach 70%. Zaufanie jest ważne, bo z niego wynikają chęci do współpracy.

W duchu podkreślania wzajemnego zaufania przedstawiona została Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja, której dokonania przedstawił Pan Tomasz Niciak. Działa w całym kraju, ma biura w pięciu województwach, skupia ponad setkę inwestorów indywidualnych i ma zaangażowane w projektach 9 mln złotych. Pan  Piotr Guzek z  PAIP zprezentował projekt “Kluczowy Stażysta”, w którym  już odbywa staż  15 naukowców, a od lipca kolejnych 15 naukowców będzie mogło realizować w firmach staż od 3 do 6 miesięcy, z wynagrodzeniem 3000 zł miesięcznie.

Tomasz Siemież, przedstawiciel firmy Venom System, zaprezentował ciekawy projekt “Twoja Wiedza Twoja Firma”, objęty patronatem Loży Dolnoślaskiej BCC i DRPIN-u, w którym zaprasza do realizacji działań biznesowych w połączeniu z wiedzą pedagogów, socjologów, psychologów oraz innymi przedstawicielami nauk  humanistycznych. Po części oficjalnej jeszcze długo trwały dyskusje w małych grupach przy kawie, ciepłych i zimnych przekąskach a wizytówki łatwo zmieniały właściciela.

Sukces Network Sunrise

Jesienią ubiegłego roku do Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki zwróciła się o pomoc grupa młodych ludzi ze środowiska akademickiego (Wrocław Sunrise). W trakcie spotkania przedstawili Radzie projekt, który chcą zrealizować w ramach unijnego działania 8.2.1. Działanie to ma na celu wsparcie dla współdziałania sfery nauki i przedsiębiorstw. Pomysł spodobał się Radzie. Odtąd DRPiN uczestniczyła w projekcie na każdym etapie doradzając konsorcjum. Wrocław Sunrise został ulokowany w Zespole ds Przedsiębiorczości Akademickiej pod kierownictwem profesora Piotra A. Wrzecioniarza.

Projekt „Network Sunrise”, wyrósł w trakcie funkcjonowania DRPiN i wpisał się w jej główne założenia. Prowadzony przez ludzi młodych, obdarzonych naukową fantazją, połączoną z realistyczną twórczością, przy wsparciu osób doświadczonych, kreatywnych i dążących do ewolucyjnego wprowadzania systemowych zmian z pewnością zakończy się sukcesem. Jestem przekonany, że zdobyta w trakcie trwania projektu wiedza, pozostanie na trwałe w pojedynczych osobach oraz instytucjach/organizacjach współuczestniczących, przyczyniając się do kolejnych pomysłów zmieniających pozytywnie nasz region i kraj. – mówi o Sunrise Network Marek Woron Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC .Wszyscy zaangażowani w działania określane skrótowo „DRPiN”, przyczyniają się istotnie w budowanie potencjału społecznego Dolnego Śląska – wartości, obecnie najbardziej docenianej na świecie i najbardziej deficytowej w Polsce. Jego wzrost przełoży się na rozwój gospodarczy i podniesienie jakości życia ludzi. – dodaje.

Wiadomość z ostatniej chwili!

Po wielu miesiącach możemy ogłosić sukces! Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego Network Sunrise otrzyma dotację na wcielenie projektu w życie. Projektodawcą jest Uniwersytet Wrocławski.  Serdecznie gratulujemy wszystkim wytrwałym i trzymamy kciuki za realizację.

Na tym etapie nie jesteśmy upoważnieni do zdradzania szczegółów projektu, ale jesteśmy pewni, że będzie o nim głośno.

Zaproszenie do współpracy

Autor: Piotr A. Wrzecioniarz

Witamy i zapraszamy wszystkich, którym bliskie są idee współpracy nauki i biznesu, którzy pragną czynnie uczestniczyć w tworzeniu gospodarki  opartej na wiedzy.

Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki (DRPiN) to niesformalizowana platforma Uczelni Wyższych oraz organizacji biznesowych stawiająca sobie za cel współpracę w  budowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Idea współpracy dwóch odległych środowisk po raz pierwszy została ogłoszona na początku 2006 roku. Następnie, Po wypracowaniu z udziałem Zespołu Doradców struktury organizacyjnej, celów i zadań dnia 20 czerwca 2007 roku nastąpiło formalne powołanie Rady.

Cele szczegółowe i zadania DRPiN:

  • usprawnianie przepływu informacji pomiędzy zaangażowanymi podmiotami,
  • działanie na rzecz współpracy ludzi nauki i przedsiębiorców, w zakresie upowszechniania oraz rozwoju projektów innowacyjnych i ich implementacji,
  • pomoc wobec wszelkich inicjatyw proinnowacyjnych oraz ich popularyzacja,
  • współpraca z dysponentami krajowych i zagranicznych środków publicznych i pozabudżetowych, umożliwiająca efektywne ich wykorzystanie,
  • wspieranie powstawania Centrów  Badawczo – Rozwojowych i innych struktur proinnowacyjnych oraz inicjatyw inwestycyjnych o innowacyjnym charakterze, zarówno w poszczególnych sektorach gospodarki, jak i w nauce,
  • współpraca przy tworzeniu założeń nowoczesnych form popularyzacji wiedzy oraz programów edukacyjnych, uwzględniających potrzeby polskiej oraz regionalnej nauki i gospodarki,
  • działania na rzecz kreowania młodych elit intelektualnych zdolnych do rozwiązywania problemów gospodarczo-społecznych i myślenia w kategoriach troski o przyszłość,
  • działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska jako inteligentnego regionu ‘uczącego się’,
  • kształtowanie dobrych relacji pomiędzy instytucjami sygnującymi niniejsze porozumienie oraz aktywne oddziaływanie na aktorów rozwoju regionalnego celem zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb społecznych,
  • monitoring, adaptacja i implementacja wybranych europejskich i krajowych strategii oraz programów wspomagających realizację celów Rady.

Liczymy na Państwa pomoc w realizacji tych celów a tymczasem zachęcamy serdecznie do komentowania notek i kontaktu z nami. Współpraca to podstawa.