Author Archives: Luiza Jurgiel

Uczelnia SA

Innowacje – to najlepszy sposób, aby pobudzić gospodarkę w Polsce (por. artykuł Marka Worona). Czy przy wydatkach na naukę z budżetu państwa równym 0,34% PKB można sprawić, aby w naszym kraju innowacje się tworzyło, a nie odtwarzało?

Pomocne może się okazać wprowadzenie sprawnego zarządzania i biznesowego spojrzenia do zespołów badawczych przy uczelniach.
Niestety, stereotyp naukowca zamkniętego w sobie, sporadycznie odwiedzającego uczelnię, który musi pracować na boku, aby czuć się docenionym finansowo niesie z sobą wiele prawdy.
W zespołach badawczych często brakuje poczucia partnerstwa, wzajemnego motywowania i wspólnego przekraczania granic. Powszechnie uważa się, że jest to spowodowane niską płacą dla pracowników naukowych.  Co by było gdyby usprawnić przepływ wiedzy pomiędzy zespołami, zamiast powielać wciąż te same pomiary, a uzyskany czas poświęcić na badania dla biznesu, aby uzyskać fundusze na te, które pchają naukę naprzód?
Prof. Nowak – Project manager
Zarządzanie projektem, motywowanie zespołu, czy szacowanie ryzyka to tematy wałkowane na każdych studiach biznesowych od pierwszego roku. Naukowcy takiego wykształcenia nie otrzymują, a powinni. Usprawnienie procesu badawczego oznacza skrócenie czasu trwania projektu, a w rezultacie mniejsze koszty. Marek Woron podkreśla wśród barier dla innowacji w Polsce niskie pokłady ufności Polaków, co nie sprzyja pracy w grupie. W krajach zachodnich tworzy się interdyscyplinarne zespoły, które przed rozpoczęciem długoletnich badań identyfikują końcowy produkt, jego znaczenie, funkcje i cechy, którymi będzie się wyróżniał na rynku. W Polsce, w takim zespole mogłaby trwać niekończąca się dyskusja, który punkt widzenia jest najistotniejszy. W rezultacie cel badania umknąłby członkom zespołu.
Naukowiec często ma problem z marketingiem wokół wyników swoich badań, a w dzisiejszych czasach dotarcie do odbiorców (np. biznesu, który miałby kupić dane rozwiązanie), czy dobry design to duża część sukcesu. Toporna obudowa, czy nieciekawa czcionka może zaprzepaścić pierwsze wrażenie, w trakcie którego konsument, czy inwestor decyduje czy wybrać produkt krajowy, czy ten ze Skandynawii, USA, czy Japonii. Świadomość mechanizmów rynkowych jest bardzo ważna. Projekt badawczy początkowo finansowany przez uczelnie, może w trakcie uzyskać dotacje z biznesu, które to przyspieszą zakończenie prac.
Biznes powoli dostrzega konieczność opierania się na badaniach, jeśli chce zyskać przewagę konkurencyjną. Dlaczego więc uczelnie nie przyjmą standardów pracy porównywalnych do tych w korporacjach?

Jak uczelnie walczą o studentów, a jak powinny?

Na majowym spotkaniu DRPiN profesor Stefan Jackowski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Piotr Ciżkowicz, dyrektor Ernst&Young zaprezentowali projekt reformy szkolnictwa wyższego do 2020 r0ku.

Dr Andrzej Kalisz, Przewodniczący Związku Pracodawców Dolnego Śląska zwrócił uwagę na przedstawioną w diagnozie liczbę: w 2025 roku będzie o 45% mniej studentów na uczelniach wyższych w Polsce.

Jak będzie wyglądać walka o studentów? Dr Kalisz przedstawił dwie możliwe drogi: 1. Okazywanie szeroko rozumianej życzliwości dla studenta: „Przyjdź do mnie. U mnie bedzie łatwo, milo i przyjemnie i po paru latach wyjdziesz z dyplomem. Strategia 2. „Przyjdź do mnie, bo ja jestem lepszy, lepiej kształcę, daję Ci większą wiedzę i umiejętności.”

Tak naprawdę jest to walka o przetrwanie dla uczelni wyższych. Dr Andrzej Kalisz zadał pytanie JAK? co zrobić, żeby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie problemu nadciągającego niżu demograficznego.

Prelegenci są optymistami. Liczą na szlachetną rywalizację i zdrową konkurencję. „Celem strategii jest podniesienie jakości, która teraz pozostawia wiele do życzenia. Strategia daje zestaw bodźców do konkurencyjnej walki. Jednym z nich będzie dopuszczenie do środków publicznych szkół niepublicznych.” Rozdział na temat pobudzania konkurencji możecie przeczytać na stronie poświęconej strategii: http://www.uczelnie2020.pl/docs/Rozdzial_10.pdf

Autorzy proponują, aby postawić na transparentność – dostępna będzie większa ilość informacji na temat poszczególnych uczelni. W internecie znaleźć będzie można „porównywarkę” ocen uzyskanych przez szkoły wyższe w procesie akredytacyjnym, wyniki konkursów, a także rankingi krajowych i światowych uczelni. Dodatkowym kąskiem dla maturzystów ma być publikowany raport satysfakcji pracodawców z absolwentów poszczególnych kierunków.

Brzmi pięknie, a jak będzie?

W tej chwili konkurencji szkół wyższych nie można nazwać zdrową. W piątek w Dzienniku Gazecie Prawnej pojawił się artykuł o „akademickich hienach„, które zleciały się po tym, jak AHE nie otrzymało akredytacji od Ministerstwa. Środki kuszenia studentów używane przez te uczelnie są różne: kieszonkowe, studia za pół ceny, darmowy wyjazd integracyjny nad morze,  czy laptop w leasing.

W jaki sposób reformatorzy chcą namówić do korzystania z niecenowych narzędzi konkurencji? Czy może to konsumenci staną się bardziej wymagający? W dzisiejszych czasach laptop dostają już dzieci na Pierwszą Komunię, więc ciężko jest sobie wyobrazić jakimi gadżetami będzie można kusić przyszłych maturzystów.

Sukces Network Sunrise

Jesienią ubiegłego roku do Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki zwróciła się o pomoc grupa młodych ludzi ze środowiska akademickiego (Wrocław Sunrise). W trakcie spotkania przedstawili Radzie projekt, który chcą zrealizować w ramach unijnego działania 8.2.1. Działanie to ma na celu wsparcie dla współdziałania sfery nauki i przedsiębiorstw. Pomysł spodobał się Radzie. Odtąd DRPiN uczestniczyła w projekcie na każdym etapie doradzając konsorcjum. Wrocław Sunrise został ulokowany w Zespole ds Przedsiębiorczości Akademickiej pod kierownictwem profesora Piotra A. Wrzecioniarza.

Projekt „Network Sunrise”, wyrósł w trakcie funkcjonowania DRPiN i wpisał się w jej główne założenia. Prowadzony przez ludzi młodych, obdarzonych naukową fantazją, połączoną z realistyczną twórczością, przy wsparciu osób doświadczonych, kreatywnych i dążących do ewolucyjnego wprowadzania systemowych zmian z pewnością zakończy się sukcesem. Jestem przekonany, że zdobyta w trakcie trwania projektu wiedza, pozostanie na trwałe w pojedynczych osobach oraz instytucjach/organizacjach współuczestniczących, przyczyniając się do kolejnych pomysłów zmieniających pozytywnie nasz region i kraj. – mówi o Sunrise Network Marek Woron Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC .Wszyscy zaangażowani w działania określane skrótowo „DRPiN”, przyczyniają się istotnie w budowanie potencjału społecznego Dolnego Śląska – wartości, obecnie najbardziej docenianej na świecie i najbardziej deficytowej w Polsce. Jego wzrost przełoży się na rozwój gospodarczy i podniesienie jakości życia ludzi. – dodaje.

Wiadomość z ostatniej chwili!

Po wielu miesiącach możemy ogłosić sukces! Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego Network Sunrise otrzyma dotację na wcielenie projektu w życie. Projektodawcą jest Uniwersytet Wrocławski.  Serdecznie gratulujemy wszystkim wytrwałym i trzymamy kciuki za realizację.

Na tym etapie nie jesteśmy upoważnieni do zdradzania szczegółów projektu, ale jesteśmy pewni, że będzie o nim głośno.

Zespół ds. zajęć z przedsiębiorczości

Autor: Piotr A. Wrzecioniarz

Przewodniczący Pan Prof. dr hab. Inż. Jan Koch z Politechniki Wrocławskiej, Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii.

Założeniem  zespołu  jest podnoszenie poziomu kompetencji pracowników naukowych w zakresie realizowania zajęć i krzewienia wiedzy wśród studentów i przedsiębiorców. Już teraz mamy sygnały, że z tym zespołem gotowi są współpracować liczni przedsiębiorcy przygotowani do realizacji praktycznych tematów z zakresu przedsiębiorczości.

Zespół poszukuje źródeł finansowania zajęć z przedsiębiorczości.

Zespół ds. Innowacji

Autor: Piotr A. Wrzecioniarz

Przewodniczącym zespołu jest Cezary Rutka

Zespół zajmuje się przede wszystkim krzewieniem przedsiębiorczości, jako fundamentu dla innowacji.  Grupa ma na celu także definiowanie barier współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a naukowcami, poszukiwanie dróg realizacji pomysłów innowacyjnych i prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców podnoszących wiedzę o komercjalizacji badań. Dodatkowym zajęciem zespołu jest doradztwo grupowe i indywidualne, moderowanie spotkań zespołów innowacyjnych i ułatwianie komunikacji i wymiany doświadczeń.

Zespół ds. jakości życia

Autor: Piotr A. Wrzecioniarz

Przewodniczący Wojciech Podemski

Zespół zajmuje się problematyką doskonalenia jakości i skuteczności działań osób czynnych zawodowo przy zachowaniu satysfakcji osobistej. Zespól realizuje programy w trzech obszarach funkcjonowania człowieka objętego skrótowo charakterystyką ”Praca, Rodzina, ja” . W ramach zespołu doraźnie zaistniał podzespół ds. Sportu i Turystyki, którego zadaniem było zidentyfikowanie możliwości wsparcia działań poprawiających konkurencyjność turystyki jako ważnej gałęzi gospodarki .

Zespół ds. Designu

Autor: Piotr A. Wrzecioniarz

W latach 2007-2008: Przewodniczący  dr Wojciech Skiba. Koordynatorami byli dr Andrzej Saj i Grzegorz Zieliński.

Po raz pierwszy na Dolnym Śląsku rozpoczęto debatę i prace nad projektami gdzie Design był wskazywany jako ważny czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego, jako segment z grupy „przemysłów  kreatywnych”. Stosowany w praktyce przyczynia się do olbrzymiego wzrostu efektywności gospodarczej. Zespół pracuje nad  różnymi formami działań, których celem jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej design’u  wśród przedsiębiorców. Realizowane  są konferencje, warsztaty a tworzone projekty  w interdyscyplinarnych zespołach czekają na dotacje unijne. Organizowane są także praktyki dla studentów i absolwentów odpowiednich kierunków studiów.

Ważnym efektem działań Zespołu jest zainteresowanie designem Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławia (ARAW), spółki powołanej przez Zarząd miasta Wrocław.

Zespół ds. Przedsiębiorczości Akademickiej

Autor: Piotr A. Wrzecioniarz

Przewodniczący Piotr A. Wrzecioniarz, Profesor Politechniki Wrocławskiej, Tel. kom. 602 47 53 28

Zespół zajmuje się rozwojem przedsiębiorczości akademickiej obejmującej pracowników uczelni  wyższych, studentów wszystkich trzech poziomów kształcenia, a także absolwentów z ostatniego  roku kalendarzowego. Zespół pracuje nad wskazaniem tej drogi rozwoju wszystkim zainteresowanym tworzeniem podmiotów funkcjonujących w obszarze gospodarki opartej na wiedzy. W ramach zespołu powołano podzespół ds. własności intelektualnej, któremu współprzewodniczy dr Julian Jezioro z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Marek Domagała reprezentujący środowisko biznesowe.

Członkowie zespołu przygotowują aktualnie opracowanie, które ukaże stan obecny przedsiębiorczości akademickiej na Dolnym Śląsku. Przedstawiciele zespołu także uczestniczą w szkoleniach  obejmujących wiele szkół wyższych przygotowujących do prowadzenia własnej działalności  gospodarczej.

Zaproszenie do współpracy

Autor: Piotr A. Wrzecioniarz

Witamy i zapraszamy wszystkich, którym bliskie są idee współpracy nauki i biznesu, którzy pragną czynnie uczestniczyć w tworzeniu gospodarki  opartej na wiedzy.

Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki (DRPiN) to niesformalizowana platforma Uczelni Wyższych oraz organizacji biznesowych stawiająca sobie za cel współpracę w  budowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Idea współpracy dwóch odległych środowisk po raz pierwszy została ogłoszona na początku 2006 roku. Następnie, Po wypracowaniu z udziałem Zespołu Doradców struktury organizacyjnej, celów i zadań dnia 20 czerwca 2007 roku nastąpiło formalne powołanie Rady.

Cele szczegółowe i zadania DRPiN:

  • usprawnianie przepływu informacji pomiędzy zaangażowanymi podmiotami,
  • działanie na rzecz współpracy ludzi nauki i przedsiębiorców, w zakresie upowszechniania oraz rozwoju projektów innowacyjnych i ich implementacji,
  • pomoc wobec wszelkich inicjatyw proinnowacyjnych oraz ich popularyzacja,
  • współpraca z dysponentami krajowych i zagranicznych środków publicznych i pozabudżetowych, umożliwiająca efektywne ich wykorzystanie,
  • wspieranie powstawania Centrów  Badawczo – Rozwojowych i innych struktur proinnowacyjnych oraz inicjatyw inwestycyjnych o innowacyjnym charakterze, zarówno w poszczególnych sektorach gospodarki, jak i w nauce,
  • współpraca przy tworzeniu założeń nowoczesnych form popularyzacji wiedzy oraz programów edukacyjnych, uwzględniających potrzeby polskiej oraz regionalnej nauki i gospodarki,
  • działania na rzecz kreowania młodych elit intelektualnych zdolnych do rozwiązywania problemów gospodarczo-społecznych i myślenia w kategoriach troski o przyszłość,
  • działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska jako inteligentnego regionu ‘uczącego się’,
  • kształtowanie dobrych relacji pomiędzy instytucjami sygnującymi niniejsze porozumienie oraz aktywne oddziaływanie na aktorów rozwoju regionalnego celem zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb społecznych,
  • monitoring, adaptacja i implementacja wybranych europejskich i krajowych strategii oraz programów wspomagających realizację celów Rady.

Liczymy na Państwa pomoc w realizacji tych celów a tymczasem zachęcamy serdecznie do komentowania notek i kontaktu z nami. Współpraca to podstawa.