Możesz poznać wnioski z dyskusji Zespołu ds. Inteligentnych Specjalizacji UMWD

Działania rozwojowe w firmach powinny być wspierane badaniami naukowymi wspieranymi dotacjami. Takie były deklaracje przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego podczas spotkania Grupy Roboczej ds Inteligentnych Specjalizacji. Przy stołach tematycznych wymienialiśmy spostrzeżenia diagnozujące stan realizacji programu formułując zalecenia do dalszych kierunków działań . Na kolejnych spotkaniach zespoły tematyczne wypracują pomysły kwalifikujące się do wsparcia publicznego. Poniżej dwa cytaty… Czytaj dalej Możesz poznać wnioski z dyskusji Zespołu ds. Inteligentnych Specjalizacji UMWD

Reklama

Klaster NUTRIBIOMED w BCC o jajach i nie tylko

Profesor Tadeusz Trziszka, Przewodniczący Rady Klastra NUTRIBIOMED, wybrany niedawno na prorektora ds nauki i innowacji w Uniwersytecie Przyrodniczym w zaledwie pięć lat doprowadził do tego, że za środki unijne powstała nowoczesna instalacja doświadczalna we Wrocławskim Parku Technologicznym wyciskająca z jaj to, czego inni w skali świata nie zdołali do tej pory wycisnąć. Dzięki inicjatywie Klastra… Czytaj dalej Klaster NUTRIBIOMED w BCC o jajach i nie tylko

Niezależność, władza, pieniądze ?

Na ostatnim spotkaniu, w dyskusji o przedsiębiorczosci pojawiło się pytanie – co jest celem zakładania działalności gospodarczej studentów polskich – okazało się, że potrzeba bycia niezależnym. To odróżnia nas od studentów szkockich którzy deklarują najczęściej, że zakładają firmę, aby po jej rozwinięciu dobrze ją sprzedać. W naszej kulturze i religii  mówienie wprost o pieniądzach nie… Czytaj dalej Niezależność, władza, pieniądze ?

Standardy nauczania przedsiębiorczości w szkołach wyższych

     Od pewnego czasu w ramach Zespołu ds Innowacji i Designu DRPIN prowadzimy dyskusje do której i Was zapraszam. Dyskutujemy o standardach nauczania przedsiębiorczości w szkołach wyższych z punktu wiedzenia właściciela mikro – firmy zatrudniającej do 10 osób.      W miarę opracowywania, będą pojawiały się na blogu zagadnienia, które do tej pory poruszaliśmy.… Czytaj dalej Standardy nauczania przedsiębiorczości w szkołach wyższych

Harmonia czy wolność?

Adam Michnik, legenda Solidarności, spotkał się wczoraj w Loży Dolnośląskiej BCC z przedstawicielami Nauki i Biznesu. To kolejne takie spotkanie w ramach Salonu Gospodarczego DRPIN we Wrocławiu. Wcześniej zaproszenie przyjęli m.in prof. Leszek Balcerowicz i Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich. Tematem tego spotkania były rozważania pt „Jaki kraj – tacy ludzie”. Dość szybko postawiono… Czytaj dalej Harmonia czy wolność?

Przedsiębiorczość nie jedno ma imię ?

Od pewnego czasu, wśród osób uczestniczących w pracach Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki toczy się dyskusja o Przedsiębiorczości. Dyskusja jest ożywiona. Okazuje się, że prawdopodobnie mówimy o różnych pojęciach. Pojawia się zatem konieczność zdefiniowania tego, o czym mówimy w taki sposób, aby w przyszłości rozumieć to samo używając tych samych pojęć. Szczególnie, że dyskusja toczy… Czytaj dalej Przedsiębiorczość nie jedno ma imię ?

Uczelnia SA

Innowacje – to najlepszy sposób, aby pobudzić gospodarkę w Polsce (por. artykuł Marka Worona). Czy przy wydatkach na naukę z budżetu państwa równym 0,34% PKB można sprawić, aby w naszym kraju innowacje się tworzyło, a nie odtwarzało? Pomocne może się okazać wprowadzenie sprawnego zarządzania i biznesowego spojrzenia do zespołów badawczych przy uczelniach. — Niestety, stereotyp… Czytaj dalej Uczelnia SA

Jak uczelnie walczą o studentów, a jak powinny?

Na majowym spotkaniu DRPiN profesor Stefan Jackowski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Piotr Ciżkowicz, dyrektor Ernst&Young zaprezentowali projekt reformy szkolnictwa wyższego do 2020 r0ku. Dr Andrzej Kalisz, Przewodniczący Związku Pracodawców Dolnego Śląska zwrócił uwagę na przedstawioną w diagnozie liczbę: w 2025 roku będzie o 45% mniej studentów na uczelniach wyższych w Polsce. Jak będzie wyglądać walka… Czytaj dalej Jak uczelnie walczą o studentów, a jak powinny?

Sukces Network Sunrise

Jesienią ubiegłego roku do Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki zwróciła się o pomoc grupa młodych ludzi ze środowiska akademickiego (Wrocław Sunrise). W trakcie spotkania przedstawili Radzie projekt, który chcą zrealizować w ramach unijnego działania 8.2.1. Działanie to ma na celu wsparcie dla współdziałania sfery nauki i przedsiębiorstw. Pomysł spodobał się Radzie. Odtąd DRPiN uczestniczyła w projekcie na… Czytaj dalej Sukces Network Sunrise

Zespół ds. zajęć z przedsiębiorczości

Autor: Piotr A. Wrzecioniarz Przewodniczący Pan Prof. dr hab. Inż. Jan Koch z Politechniki Wrocławskiej, Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii. Założeniem  zespołu  jest podnoszenie poziomu kompetencji pracowników naukowych w zakresie realizowania zajęć i krzewienia wiedzy wśród studentów i przedsiębiorców. Już teraz mamy sygnały, że z tym zespołem gotowi są współpracować liczni przedsiębiorcy przygotowani do realizacji praktycznych… Czytaj dalej Zespół ds. zajęć z przedsiębiorczości